LIM FM SU
LIM FM SU

Let's Improve Media

You can contact us

LIM Media

LIM media is een onafhankelijk orgaan en zal, mede vanwege haar visie en missie, geen instrument kunnen zijn van invloedrijke personen, geestelijke groeperingen, politieke partijen, NGO’s of sportorganisaties. Zij staat wel open voor organisaties die hun opvattingen met betrekking tot maatschappelijk, sociaal-politieke of sport gerelateerde vraagstukken wensen te presenteren behoudens hun eigen verantwoordelijk.

VISIE

De media dienen gedreven te zijn door de wil en de plicht om vanuit een onafhankelijke positie, zo omstandig mogelijk, met de samenleving te communiceren indachtig het belang van de drie belangrijke pijlers, te weten informatie, educatie en entertainment.

MISSIE

De missie is om het vertrouwen in de rol van de media bij het richting helpen geven aan de verdere vorming van onze maatschappij te doen versterken met eerlijke en verantwoorde informatie verwerkt in eigen radio en tv-producties.

91.7 mhz Fm